1
Στοιχεία έκδοσης: 2013
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Φυλλάδιο
2
από Τσουκαλάς Κωνσταντίνος
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
3
από Τσουκαλάς Κωνσταντίνος
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
4
από Τσουκαλάς Κωνσταντίνος
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
5
από Βέλγερης Φ.
Στοιχεία έκδοσης: 1962
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο