3
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Μελέτη
4
από Μαλκίδης Φάνης
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
5
από Πασχάλη Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...
Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Εισήγηση ημερίδας
6
Στοιχεία έκδοσης: 1965
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Φάκελος
7
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Φάκελος
8
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Φάκελος