1
Στοιχεία έκδοσης: 2014
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2014
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
3
από Κόντος Κωνσταντίνος
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Διπλωματική Εργασία
4
από Duncan S., Goodwin M.
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 1978
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 1976
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
11
Στοιχεία έκδοσης: 1970
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
12
Στοιχεία έκδοσης: 1958
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
13
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
14
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο