1
από Κόλλιας Παναγιώτης Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 2017
...ΔΙΑΦΟΡΑ...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2016
...ΔΙΑΦΟΡΑ...

Βιβλίο
4
...ΔΙΑΦΟΡΑ...

Βιβλίο
5
από Γριβέας Μιχάλης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2015
...ΔΙΑΦΟΡΑ...

Βιβλίο
6
από Κόλλιας Παναγιώτης Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 2014
...ΔΙΑΦΟΡΑ...

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...ΔΙΑΦΟΡΑ...

Βιβλίο
9
από Κόλλιας Παναγιώτης
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...ΔΙΑΦΟΡΑ...

Βιβλίο
10
από Κόλλιας Παναγιώτης
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...ΔΙΑΦΟΡΑ...

Βιβλίο
11
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...ΔΙΑΦΟΡΑ...

Βιβλίο
12
από Καραπιδάκη Λουίζα
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...ΔΙΑΦΟΡΑ...

Βιβλίο
13
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...ΔΙΑΦΟΡΑ...

Βιβλίο
14
από Κωτσόπουλος Σωτήριος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...ΔΙΑΦΟΡΑ...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
15
από Κανελλάκης Παύλος
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...ΔΙΑΦΟΡΑ...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
16
από Σιδέρης Νικηφόρος
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...ΔΙΑΦΟΡΑ...

Βιβλίο
19
από Κεφαλίδου - Παυλή Μαρία Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...ΔΙΑΦΟΡΑ...

Λεξικό
20
από Πανδής Τέλλος Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...ΔΙΑΦΟΡΑ...

Φυλλάδιο