1
από Παντελαίου Κυριακή Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2016
...Δήμος Αμαρουσίου (Νομός Αττικής)...

Διπλωματική Εργασία
2
από Τσαγκαράτος Σπύρος
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...Δήμος Αμαρουσίου (Νομός Αττικής)...

Βιβλίο
3
...Δήμος Αμαρουσίου (Νομός Αττικής)...

Διπλωματική Εργασία
4
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...Δήμος Αμαρουσίου (Νομός Αττικής)...

Βιβλίο