1
από Κυριάκη Κυριακή Ελ.
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...Δήμος Κέρκυρας (Νομός Κέρκυρας)...

Διπλωματική Εργασία
2
από Μητροπία Μαίρη, Στανέλλος Λεωνίδας
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Δήμος Κέρκυρας (Νομός Κέρκυρας)...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Μελέτη
3
από Αλεκτορίδου Βάντα, Μητροπία Μαίρη
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Δήμος Κέρκυρας (Νομός Κέρκυρας)...

Μελέτη
4
από Εξαρχος, Νικολόπουλος, Περλέρος Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Δήμος Κέρκυρας (Νομός Κέρκυρας)...

Βιβλίο
6
από Ζερβός Ν., Ζωχιός Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...Δήμος Κέρκυρας (Νομός Κέρκυρας)...

Μελέτη
9
...Δήμος Κέρκυρας (Νομός Κέρκυρας)...

Μελέτη
11
...Δήμος Κέρκυρας (Νομός Κέρκυρας)...

Μελέτη
12
από Εξαρχος, Νικολόπουλος, Ζερβογιάννης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...Δήμος Κέρκυρας (Νομός Κέρκυρας)...

Βιβλίο