1
από Κανελλή Φεδώρα
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...Δήμος Συκεών (Νομός Θεσσαλονίκης)...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου