1
...Δήμος Ψυχικού (Νομός Αττικής)...

Διπλωματική Εργασία
2
από Ζενέτος Τ. Χ., Αποστολίδης Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1959
...Δήμος Ψυχικού (Νομός Αττικής)...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
3
από Ζενέτος Τ. Χ., Αποστολίδης Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1959
...Δήμος Ψυχικού:Νομός Αττικής...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού