2
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...Δήμος Θεσσαλονίκης Τοπική Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκη 1925-1930...

Μηχανικός