1
από Αντωνιάδης Αντώνης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2020
Θέματα: '; ...Ποινικό δίκαιο-Ελλάδα...

Βιβλίο
2
από Γρυλλάκης Δημήτριος Β.
Στοιχεία έκδοσης: 2017
Θέματα: '; ...Συμβάσεις:Ιδιωτικό δίκαιο...

Διπλωματική Εργασία
3
Στοιχεία έκδοσης: 2017
Θέματα: '; ...Πρόσφυγες:Διεθνές δίκαιο...

Βιβλίο
4
από Nemery Jean-Claude, Thuriot Fabrice
Στοιχεία έκδοσης: 2016
Θέματα: '; ...Διεθνές δίκαιο...

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 2015
Θέματα: '; ...Διπλώματα ευρεσιτεχνίας:Πνευματική ιδιοκτησία:Αστικό δίκαιο-Ελλάδα...

Βιβλίο
6
από Τσούτση Ελευθερία
Στοιχεία έκδοσης: 2015
Θέματα: '; ...Συμβάσεις:Ιδιωτικό δίκαιο...

Μεταπτυχιακή Διατριβή
7
από Μπακάλη Ελένη
Στοιχεία έκδοσης: 2014
Θέματα: '; ...Δίκαιο εταιρειών-ΕΟΚ...

Μεταπτυχιακή Διατριβή
8
από Τσουβαλα Βασιλική
Στοιχεία έκδοσης: 2014
Θέματα: '; ...Δίκαιο εταιρειών-ΕΟΚ...

Μεταπτυχιακή Διατριβή
9
από Παπακώστα Ευθυμία
Στοιχεία έκδοσης: 2014
Θέματα: '; ...ΔΙΚΑΙΟ...

Μεταπτυχιακή Διατριβή
10
από Τζανέτος Φώτιος Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 2014
Θέματα: '; ...ΔΙΚΑΙΟ...

Μεταπτυχιακή Διατριβή
11
από Αναγνώπουλος Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 2014
Θέματα: '; ...Συμβάσεις:Ιδιωτικό δίκαιο...

Μεταπτυχιακή Διατριβή
13
από Δανέλλης Σπύρος
Στοιχεία έκδοσης: 2013
Θέματα: '; ...ΕΟΚ:Διεθνές δίκαιο...

Βιβλίο
14
Στοιχεία έκδοσης: 2012
Θέματα: '; ...ΕΟΚ:Διεθνές δίκαιο...

Φυλλάδιο
15
από Μυλωνόπουλος Δημήτριος, Μέντης Γρηγόρης
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Θέματα: '; ...Εμπορικό δίκαιο...

Βιβλίο
16
από Μπούρα Αγγελική Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Θέματα: '; ...Διεθνές Δίκαιο...
Τα περιεχόμενα του διημέρου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
18
από Μητκίδης Χρήστος
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Θέματα: '; ...Συμβάσεις:Ιδιωτικό δίκαιο...

Βιβλίο
19
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Θέματα: '; ...Τραπεζικό δίκαιο:Αστικό δίκαιο-Ελλάδα...

Βιβλίο
20
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Θέματα: '; ...Εταιρείες:Δίκαιο εταιρειών-Ελλάδα...

Βιβλίο