2
από Ρούμπα Δήμητρα
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας...

Διπλωματική Εργασία
7
από Εμπέογλου Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
8
από Κωνσταντάκης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας...
Το πλήρες κείμενο
Συζήτηση

Εισήγηση ημερίδας