2
από Ευαγγελινάκη Ευαγγελία
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Δανειοδότηση...

Διπλωματική Εργασία
3
από Αδαμαντιάδης Α., Besant-Jones J., Mangesh H.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...Δανειοδότηση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
4
από Πατέλλης Γιάννης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1979
...Δανειοδότηση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
6
Στοιχεία έκδοσης: 1958
...Δανειοδότηση...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού