1
από Satija M. P.
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Θέματα: '; ...Δεκαδική ταξινόμηση Dewey...

Βιβλίο
2
από Πάνου Αντωνία
Στοιχεία έκδοσης: 1988
Θέματα: '; ...Δεκαδική Ταξινόμηση Dewey...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
3
από Beall J.
Στοιχεία έκδοσης: 1985
Θέματα: '; ...Δεκαδική ταξινόμηση Dewey...

Βιβλίο
4
από ΣΠΑΓΑΔΩΡΟΥ ΕΛΕ.
Στοιχεία έκδοσης: 1984
Θέματα: '; ...Δεκαδική ταξινόμηση Dewey...

Πτυχιακή Εργασία
5
από Άνθη Έλλη, Κοτολούλη Ευαγγελία, Σαββάκης Η.
Στοιχεία έκδοσης: 1981
Θέματα: '; ...Δεκαδική ταξινόμηση Dewey...

Πτυχιακή Εργασία
6
Στοιχεία έκδοσης: 1977
Θέματα: '; ...Δεκαδική ταξινόμηση Dewey...

Βιβλίο