1
από Πάνου Αντωνία
Στοιχεία έκδοσης: 1988
Θέματα: '; ...Δεκαδική Ταξινόμηση Dewey...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
2
από ΣΠΑΓΑΔΩΡΟΥ ΕΛΕ.
Στοιχεία έκδοσης: 1984
Θέματα: '; ...Δεκαδική ταξινόμηση Dewey...

Πτυχιακή Εργασία
3
από Άνθη Έλλη, Κοτολούλη Ευαγγελία, Σαββάκης Η.
Στοιχεία έκδοσης: 1981
Θέματα: '; ...Δεκαδική ταξινόμηση Dewey...

Πτυχιακή Εργασία