1
από Μπόζης Δημήτρης, Ντένη Κορνηλία
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...Δεξαμενές Νερού...

Εισήγηση συνεδρίου
3
από Πινάτσης Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...Δεξαμενές Νερού...

Εισήγηση ημερίδας
5
από Τζιμόπουλος Χρήστος
Στοιχεία έκδοσης: 1979
...Δεξαμενές Νερού...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου