1
από O'Shaughnessy M.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Θέματα: '; ...Δημοσιογραφία:Κοινωνική ψυχολογία...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1988
Θέματα: '; ...Δημοσιογραφία:Κοινωνική ψυχολογία...

Συνέδριο
3
από Δίζελος Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1976
Θέματα: '; ...Δημοσιογραφία:Κοινωνική ψυχολογία...

Βιβλίο