1
Θέματα: '; ...Δημοτικό Θέατρο Πειραιά...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συμποσίου

Εισήγηση συμποσίου
2
Αρχιτέκτονας: Λαζαρίμος Ιωάννης
Διεύθυνση: Πειραιάς
Θέματα: '; ...Δημοτικό Θέατρο Πειραιώς...

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονας: Τσίλλερ Ερνέστος
Διεύθυνση: Αθήνα, Πλατεία Δημαρχείου
Θέματα: '; ...Δημοτικό Θέατρο Αθηνών...

Κτίριο
4
Θέματα: '; ...Δημοτικό Θέατρο Αθήνα...

Μηχανικός
5
Θέματα: '; ...Δημοτικό Θέατρο Πειραιάς...

Μηχανικός