2
από Αλευράς Ηλίας
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...Δημόσια Διοίκηση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του διήμερου

Εισήγηση ημερίδας
4
από Ιωάννου Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...Δημόσια Διοίκηση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του διήμερου

Εισήγηση ημερίδας
5
από Μοσχονάς Χρήστος
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...Δημόσια Διοίκηση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του διήμερου

Εισήγηση ημερίδας
6
από Βρεττάκου Γιώτα
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...Δημόσια Διοίκηση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του διήμερου

Εισήγηση ημερίδας
8
από Ξανθόπουλος Θεμιστοκλής
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...Δημόσια Διοίκηση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του διήμερου

Εισήγηση ημερίδας
14
15
από Βασιλάκος Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...Δημόσια Διοίκηση...
Παρουσίαση στοιχείων
Τα περιεχόμενα του διήμερου

Εισήγηση ημερίδας
17
από Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...Δημόσια Διοίκηση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του διήμερου

Εισήγηση ημερίδας
18
από Ρωμοσιός Γεώργιος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...Δημόσια Διοίκηση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του διήμερου

Εισήγηση ημερίδας
20
από Παπαδανιήλ Β., Πετράκος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Δημόσια Διοίκηση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου