4
5
από Βασιλάκος Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...Δημόσια Διοίκηση...
Παρουσίαση στοιχείων
Τα περιεχόμενα του διήμερου

Εισήγηση ημερίδας
7
από Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...Δημόσια Διοίκηση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του διήμερου

Εισήγηση ημερίδας
8
από Ρωμοσιός Γεώργιος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...Δημόσια Διοίκηση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του διήμερου

Εισήγηση ημερίδας
10
από Αλευράς Ηλίας
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...Δημόσια Διοίκηση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του διήμερου

Εισήγηση ημερίδας
12
από Ιωάννου Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...Δημόσια Διοίκηση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του διήμερου

Εισήγηση ημερίδας
13
από Μοσχονάς Χρήστος
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...Δημόσια Διοίκηση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του διήμερου

Εισήγηση ημερίδας
14
από Βρεττάκου Γιώτα
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...Δημόσια Διοίκηση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του διήμερου

Εισήγηση ημερίδας
16
από Ξανθόπουλος Θεμιστοκλής
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...Δημόσια Διοίκηση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του διήμερου

Εισήγηση ημερίδας
20
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Δημόσια Διοίκηση...

Ημερίδα