1
από Κουλουμπής Ευάγγελος
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Θέματα: '; ...Δημόσια έργα Ιστορία...
Τα πρακτικά της παρουσίασης του βιβλίου

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Θέματα: '; ...Δημόσια έργα Ιστορία...
Το πλήρες κείμενο

Βιβλίο
3
από Deunette J., PINSENT PR.
Στοιχεία έκδοσης: 1986
Θέματα: '; ...Δημόσια έργα:Συστήματα πληροφοριών...

Βιβλίο