1
από Βαμιεδάκης Νικόλαος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2017
Θέματα: '; ...Δημόσια έργα Ελλάδα...

Διπλωματική Εργασία
2
από Γρυλλάκης Δημήτριος Β.
Στοιχεία έκδοσης: 2017
Θέματα: '; ...Δημόσια έργα Ελλάδα...

Διπλωματική Εργασία
3
από Παντελαίου Κυριακή Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2016
Θέματα: '; ...Δημόσια έργα Ελλάδα...

Διπλωματική Εργασία
4
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Θέματα: '; ...Δημόσια έργα Ιστορία...
Το πλήρες κείμενο

Βιβλίο
5
από Κυριακόπουλος Παναγιώτης
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Θέματα: '; ...Δημόσια έργα:Εργα Πολιτικού Μηχανικού Νομοθεσία...

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1989
Θέματα: '; ...Δημόσια έργα:Δημόσια διοίκηση...

Φυλλάδιο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1989
Θέματα: '; ...Δημόσια έργα:Δημόσια διοίκηση...

Φυλλάδιο
8
Στοιχεία έκδοσης: 1989
Θέματα: '; ...Δημόσια έργα:Δημόσια διοίκηση...

Φυλλάδιο
9
Στοιχεία έκδοσης: 1989
Θέματα: '; ...Δημόσια έργα:Δημόσια διοίκηση...

Φυλλάδιο
10
από ΤΖΙΚΑ ΑΛΙ.
Στοιχεία έκδοσης: 1983
Θέματα: '; ...Δημόσια έργα:Κοινωνική άποψη-Νομοθεσία-Ελλάδα...

Βιβλίο
11
από Βαλταδώρος Αντώνιος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1982
Θέματα: '; ...Δημόσια έργα...

Βιβλίο