1
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Θέματα: '; ...Δημόσια έργα-Κατάλογοι τιμών...

Ημερίδα
2
από Hankammer Gunter
Στοιχεία έκδοσης: 2002
Θέματα: '; ...Συμβάσεις έργων:Δημόσια έργα...

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Θέματα: '; ...Επίβλεψη έργων:Δημόσια έργα...

Διεθνείς οργανισμοί
4
Στοιχεία έκδοσης: 1985
Θέματα: '; ...Επίβλεψη έργων:Δημόσια έργα...

Φυλλάδιο
5
από Levsen P.
Στοιχεία έκδοσης: 1948
Θέματα: '; ...Συμβάσεις έργων:Δημόσια έργα...

Βιβλίο