1
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Θέματα: '; ...Δημόσια έργα Ευρώπη...

Βιβλίο
2
από Κουλουμπής Ευάγγελος
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Θέματα: '; ...Δημόσια έργα Ιστορία...
Τα πρακτικά της παρουσίασης του βιβλίου

Βιβλίο
3
από Τάσιος Θεοδόσιος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Θέματα: '; ...Δημόσια έργα...

Βιβλίο
4
από Μακρής Κ., Γκούρας Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Θέματα: '; ...Δημόσια Εργα...

Μελέτη
5
από Γιάνναρος Ιωάννης, Ρόδης Σπυρίδων
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Θέματα: '; ...Συμβάσεις έργων:Δημόσια έργα...

Βιβλίο
6
από Βέττας Ευστάθιος
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Θέματα: '; ...Δημόσια έργα:Εργα Πολιτικού Μηχανικού Νομοθεσία...

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Θέματα: '; ...Δημόσια έργα Ιστορία...
Το πλήρες κείμενο

Βιβλίο
8
από Κωστούλας Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002
Θέματα: '; ...Δημόσια έργα:Εργολάβοι-Βιογραφίες...

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 2002
Θέματα: '; ...Δημόσια έργα Ιστορία...

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Θέματα: '; ...Δημόσια Εργα...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα
11
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Θέματα: '; ...Δημόσια έργα...

Βιβλίο
12
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Θέματα: '; ...Δημόσια Εργα...
Το πλήρες κείμενο

Ημερίδα
13
Στοιχεία έκδοσης: 1987
Θέματα: '; ...Δημόσια Εργα...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα
14
Στοιχεία έκδοσης: 1986
Θέματα: '; ...Δημόσια έργα...

Βιβλίο
15
από Παναγιωτακόπουλος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1984
Θέματα: '; ...Επίβλεψη έργων:Δημόσια έργα...

Βιβλίο
16
από Rybicki Rudolf
Στοιχεία έκδοσης: 1980
Θέματα: '; ...Δημόσια έργα...

Βιβλίο
18
από Ζεάκης Νικόλαος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1967
Θέματα: '; ...Δημόσια έργα:Εργα Πολιτικού Μηχανικού Νομοθεσία...

Βιβλίο
19
Στοιχεία έκδοσης: 1964
Θέματα: '; ...Δημόσια έργα:Κοινωνική άποψη-Νομοθεσία-Γαλλία...

Βιβλίο
20
από Αφουξενίδης Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1961
Θέματα: '; ...Δημόσια έργα:Εργα Πολιτικού Μηχανικού Νομοθεσία...

Βιβλίο