1
από Cartlidge Duncan
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Θέματα: '; ...Δημόσια έργα:Οικονομία...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Θέματα: '; ...Δημόσια έργα:Οικονομία...

Συνέδριο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Θέματα: '; ...Δημόσια έργα:Οικονομία...

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Θέματα: '; ...Δημόσια έργα:Οικονομία...

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Θέματα: '; ...Δημόσια έργα:Οικονομία...

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Θέματα: '; ...Δημόσια έργα:Οικονομία...

Βιβλίο
7
από Callahan M., Quackensbush Daniel, Rowings James
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Θέματα: '; ...Δημόσια έργα:Οικονομία...

Βιβλίο
8
από Βερίλλης Δ., Κατσαούνη Ε., Στεργιούλης Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Θέματα: '; ...Δημόσια έργα:Οικονομία-Θεσσαλία...
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη
9
από O'Brien James J., Zilly R. G.
Στοιχεία έκδοσης: 1991
Θέματα: '; ...Δημόσια έργα:Οικονομία...

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 1986
Θέματα: '; ...Δημόσια έργα:Οικονομία...

Βιβλίο
11
από Καφαντάρης Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1980
Θέματα: '; ...Δημόσια έργα:Οικονομία...

Φυλλάδιο
12
από Balazard Yves
Στοιχεία έκδοσης: 1976
Θέματα: '; ...Δημόσια έργα:Οικονομία...

Βιβλίο
13
Θέματα: '; ...Δημόσια έργα:Οικονομία...

Βιβλίο