1
Στοιχεία έκδοσης: 2018
Θέματα: '; ...Δημόσια διοίκηση-Ελλάδα...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2017
Θέματα: '; ...Δημόσια διοίκηση-Ελλάδα...

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2014
Θέματα: '; ...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2014
Θέματα: '; ...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
5
από Παρθενόπουλος Κωνσταντίνος
Στοιχεία έκδοσης: 2013
Θέματα: '; ...Κεντρική κυβέρνηση:Δημόσια διοίκηση...

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 2013
Θέματα: '; ...Διοίκηση προσωπικού-Ελλάδα:Δημόσια διοίκηση...

Φυλλάδιο
7
από Ζαμπέλης Παναγιώτης
Στοιχεία έκδοσης: 2012
Θέματα: '; ...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του διήμερου

Εισήγηση ημερίδας
8
από Μούζιος Παναγιώτης
Στοιχεία έκδοσης: 2012
Θέματα: '; ...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του διήμερου

Εισήγηση ημερίδας
13
από Στεφοπούλου Εφη
Στοιχεία έκδοσης: 2012
Θέματα: '; ...Δημόσια Διοίκηση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του διήμερου

Εισήγηση ημερίδας
14
από Βασιλάκος Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 2012
Θέματα: '; ...Δημόσια Διοίκηση...
Παρουσίαση στοιχείων
Τα περιεχόμενα του διήμερου

Εισήγηση ημερίδας
16
από Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2012
Θέματα: '; ...Δημόσια Διοίκηση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του διήμερου

Εισήγηση ημερίδας
17
από Μαδεμοχωρίτης Γιώργος
Στοιχεία έκδοσης: 2012
Θέματα: '; ...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του διήμερου

Εισήγηση ημερίδας
19
από Ρωμοσιός Γεώργιος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2012
Θέματα: '; ...Δημόσια Διοίκηση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του διήμερου

Εισήγηση ημερίδας
20
από Καφφές Νίκος
Στοιχεία έκδοσης: 2012
Θέματα: '; ...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...
Το πλήρες κείμενο και η παρουσίαση
Τα περιεχόμενα του διήμερου

Εισήγηση ημερίδας