1
από Αλαγιάννης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...Δημόσια διοίκηση και μηχανικοί (1993 : Αθήνα) Βαθμολόγιο, μισθολόγιο, μεταθέσεις...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
2
από Μητρόπουλος Α. Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...Δημόσια διοίκηση και μηχανικοί (1993 : Αθήνα) Βαθμολόγιο, μισθολόγιο, μεταθέσεις...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
3
από Κυριαζής Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...Δημόσια διοίκηση και μηχανικοί (1993 : Αθήνα) Βαθμολόγιο, μισθολόγιο, μεταθέσεις...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
4
από Μπάτσος Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...Δημόσια διοίκηση και μηχανικοί (1993 : Αθήνα) Βαθμολόγιο, μισθολόγιο, μεταθέσεις...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
5
από Ρόζενμπεργκ Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...Δημόσια διοίκηση και μηχανικοί (1993 : Αθήνα) Βαθμολόγιο, μισθολόγιο, μεταθέσεις...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
6
από Σερμπετζόγλου Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...Δημόσια διοίκηση και μηχανικοί (1993 : Αθήνα) Βαθμολόγιο, μισθολόγιο, μεταθέσεις...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
7
από Διάμεσης Σπύρος Ηλ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...Δημόσια διοίκηση και μηχανικοί (1993 : Αθήνα) Βαθμολόγιο, μισθολόγιο, μεταθέσεις...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
8
από Μακρυδημήτρης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...Δημόσια διοίκηση και μηχανικοί (1993 : Αθήνα) Βαθμολόγιο, μισθολόγιο, μεταθέσεις...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
9
από Τσακηρίδη-Θεοφανίδη Ο.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...Δημόσια διοίκηση και μηχανικοί (1993 : Αθήνα) Βαθμολόγιο, μισθολόγιο, μεταθέσεις...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
10
από Κοκορές Τ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...Δημόσια διοίκηση και μηχανικοί (1993 : Αθήνα) Βαθμολόγιο, μισθολόγιο, μεταθέσεις...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
11
από Στυλιανόπουλος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...Δημόσια διοίκηση και μηχανικοί (1993 : Αθήνα) Βαθμολόγιο, μισθολόγιο, μεταθέσεις...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
12
από Σιδηρόπουλος Η.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...Δημόσια διοίκηση και μηχανικοί (1993 : Αθήνα) Βαθμολόγιο, μισθολόγιο, μεταθέσεις...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
13
από Βερίλλης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...Δημόσια διοίκηση και μηχανικοί (1993 : Αθήνα) Βαθμολόγιο, μισθολόγιο, μεταθέσεις...
το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
14
από Τσιαμαντής Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...Δημόσια διοίκηση και μηχανικοί (1993 : Αθήνα) Βαθμολόγιο, μισθολόγιο, μεταθέσεις...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
15
από Πέτρου Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...Δημόσια διοίκηση και μηχανικοί (1993 : Αθήνα) Βαθμολόγιο, μισθολόγιο, μεταθέσεις...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
16
από Χαρκιολάκης Νικόλαος
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...Δημόσια διοίκηση και μηχανικοί (1993 : Αθήνα) Βαθμολόγιο, μισθολόγιο, μεταθέσεις...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
17
από Κουρής Λ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...Δημόσια διοίκηση και μηχανικοί (1993 : Αθήνα) Βαθμολόγιο, μισθολόγιο, μεταθέσεις...
Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Εισήγηση ημερίδας
18
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...Δημόσια διοίκηση και μηχανικοί (1993 : Αθήνα) Βαθμολόγιο, μισθολόγιο, μεταθέσεις...

Εισήγηση ημερίδας
19
από Δραγκιώτης Θεόδωρος
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...Δημόσια διοίκηση και μηχανικοί (1993 : Αθήνα) Βαθμολόγιο, μισθολόγιο, μεταθέσεις...
Το πλήρες κείμενο (απότην έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Εισήγηση ημερίδας
20
από Συρμαλένιος Νίκος
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...Δημόσια διοίκηση και μηχανικοί (1993 : Αθήνα) Βαθμολόγιο, μισθολόγιο, μεταθέσεις...
Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Εισήγηση ημερίδας