Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Δημόσια διοίκηση-Ελλάδα 25 Οργανισμοί 9 Πολιτιστικές δραστηριότητες:Δημόσια διοίκηση-Ελλάδα 7 Στέγαση:Δημόσια διοίκηση-Ελλάδα 4 Δημόσιοι υπάλληλοι:Διοίκηση προσωπικού:Δημόσια διοίκηση-Ελλάδα 3 Δημόσιοι υπάλληλοι:Διοικητικό δίκαιο-Ελλάδα 3 Στεγαστική πολιτική-Ελλάδα 2 περισσότερα ...
1
Στοιχεία έκδοσης: 2019
Θέματα: '; ...Δημόσια διοίκηση-Ελλάδα...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2018
Θέματα: '; ...Δημόσια διοίκηση-Ελλάδα...

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2017
Θέματα: '; ...Δημόσια διοίκηση-Ελλάδα...

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 2012
Θέματα: '; ...Δημόσια διοίκηση-Ελλάδα...
Το πλήρες κείμενο

Οπτικός δίσκος
6
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Θέματα: '; ...Δημόσια διοίκηση-Ελλάδα...

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Θέματα: '; ...Δημόσια διοίκηση-Ελλάδα-Θεσσαλία...

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Θέματα: '; ...Δημόσια διοίκηση-Ελλάδα...

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Θέματα: '; ...Δημόσια διοίκηση-Ελλάδα...

Βιβλίο
10
από Βρετού Βασιλική Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Θέματα: '; ...Δημόσια διοίκηση-Ελλάδα...

Βιβλίο
11
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Θέματα: '; ...Δημόσια διοίκηση-Ελλάδα...

Βιβλίο
12
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Θέματα: '; ...Δημόσια διοίκηση-Ελλάδα...

Βιβλίο
13
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Θέματα: '; ...Δημόσια διοίκηση-Ελλάδα...

Βιβλίο
14
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Θέματα: '; ...Δημόσια διοίκηση-Ελλάδα...

Βιβλίο
15
από Τάχος Αναστάσιος Ι., Συμεωνίδης Ι.Λ.
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Θέματα: '; ...Δημόσιοι υπάλληλοι:Διοίκηση προσωπικού:Δημόσια διοίκηση-Ελλάδα...

Βιβλίο
16
από Κάργας Δημήτριος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2002
Θέματα: '; ...Δημόσια διοίκηση-Ελλάδα...

Εισήγηση συνεδρίου
18
από Παπαδόπουλος Α., Λιβέρης Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Θέματα: '; ...Δημόσια διοίκηση-Ελλάδα...

Εισήγηση συνεδρίου
19
από Μπλέτσας Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
Θέματα: '; ...Δημόσια διοίκηση-Ελλάδα...

Βιβλίο
20
από Θεοφανίδης Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1989
Θέματα: '; ...Δημόσια διοίκηση-Ελλάδα...

Βιβλίο