1
από Στεφοπούλου Εφη
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...Δημόσιες Υπηρεσίες...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του διήμερου

Εισήγηση ημερίδας
2
από Κεσίσογλου Πρόδρομος Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...Δημόσιες Υπηρεσίες...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
3
από Τεσσαρομάτης Νικόλαος
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Δημόσιες Υπηρεσίες...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
4
από Κουντζέρης Αθανάσιος
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...Δημόσιες Υπηρεσίες...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας στο Διαδίκτυο

Εισήγηση ημερίδας
5
από Ξηρουχάκης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...Δημόσιες Υπηρεσίες...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
10
...Δημόσιες Υπηρεσίες...

Μελέτη
15
από Λέφας Χ., Νικολάου Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1984
...Δημόσιες Υπηρεσίες...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
16
από Σπανάκης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1983
...Δημόσιες Υπηρεσίες...
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
20
Στοιχεία έκδοσης: 1979
...Δημόσιες Υπηρεσίες...

Μελέτη