1
από Εξαρχος Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...Δημόσιοι Οργανισμοί...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
2
από Διονέλης Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...Δημόσιοι Οργανισμοί...
Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Εισήγηση ημερίδας
5
από Χριστοφιλόπουλος Δημήτρης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1982
...Δημόσιοι Οργανισμοί...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
6
...Δημόσιοι Οργανισμοί...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
7
Στοιχεία έκδοσης: 1977
...Δημόσιοι Οργανισμοί...
Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Άρθρο περιοδικού
8
Στοιχεία έκδοσης: 1977
...Δημόσιοι Οργανισμοί...
Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Άρθρο περιοδικού