1
Στοιχεία έκδοσης: 2018
...Δημόσιος Τομέας...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα
3
από Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...Δημόσιος Τομέας...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του διήμερου

Εισήγηση ημερίδας
4
από Μοσχονάς Χρήστος
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...Δημόσιος Τομέας...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του διήμερου

Εισήγηση ημερίδας
5
από Ξανθόπουλος Θεμιστοκλής
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...Δημόσιος Τομέας...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του διήμερου

Εισήγηση ημερίδας
7
από Χαριτάκης Νίκος
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Δημόσιος Τομέας...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
8
από Χατζηπουλίδης Γ., Καλφακάκου Γλυκερία
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Δημόσιος Τομέας...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
16
από Κουντζέρης Αθανάσιος
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...Δημόσιος Τομέας...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας στο Διαδίκτυο

Εισήγηση ημερίδας
18
από Ζαφείρης Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Δημόσιος Τομέας...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου στο Διαδίκτυο

Εισήγηση συνεδρίου
20
από Παντελιάς Σαράντης, Καβαλλέρια Αρίστη
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Δημόσιος Τομέας...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου στο Διαδίκτυο

Εισήγηση συνεδρίου