1
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Θέματα: '; ...Διάβρωση μετάλλων:Οπλισμένο σκυρόδεμα:Αντοχή υλικών...

Συμπόσιο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Θέματα: '; ...Διάβρωση μετάλλων:Οπλισμένο σκυρόδεμα:Αντοχή υλικών...

Συνέδριο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Θέματα: '; ...Διάβρωση μετάλλων:Οπλισμένο σκυρόδεμα:Αντοχή υλικών...

Συνέδριο
4
από Bouzoubaa N.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Θέματα: '; ...Διάβρωση μετάλλων:Οπλισμένο σκυρόδεμα:Αντοχή υλικών...

Συνέδριο
5
από Αρβανιτάκης Σ., Ταστάνη Σουσάνα Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Θέματα: '; ...Διάβρωση μετάλλων:Οπλισμένο σκυρόδεμα:Αντοχή υλικών...

Διπλωματική Εργασία
6
από Αυδής Σ., Κοντομήτρος Χ., Σκούρος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1998
Θέματα: '; ...Διάβρωση μετάλλων:Οπλισμένο σκυρόδεμα:Αντοχή υλικών...

Διπλωματική Εργασία
7
Στοιχεία έκδοσης: 1987
Θέματα: '; ...Διάβρωση μετάλλων:Οπλισμένο σκυρόδεμα:Αντοχή υλικών...

Συμπόσιο
8
Θέματα: '; ...Διάβρωση μετάλλων:Οπλισμένο σκυρόδεμα:Αντοχή υλικών...

Διπλωματική Εργασία