1
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Θέματα: '; ...Διάθεση γεωργικών λυμάτων:Υγειονομική μηχανική...

Συνέδριο
2
από Kaplan O.B.
Στοιχεία έκδοσης: 1991
Θέματα: '; ...Διάθεση γεωργικών λυμάτων:Υγειονομική μηχανική...

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1990
Θέματα: '; ...Διάθεση γεωργικών λυμάτων:Υγειονομική μηχανική...

Σεμινάριο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1988
Θέματα: '; ...Διάθεση γεωργικών λυμάτων:Υγειονομική μηχανική...

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1982
Θέματα: '; ...Διάθεση γεωργικών λυμάτων:Υγειονομική μηχανική...

Συνέδριο