1
από Κατεμής Δημήτρης Έκτορας
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Θέματα: '; ...Διαφορικές εξισώσεις-Υπολογιστές...

Διπλωματική Εργασία
2
Θέματα: '; ...Διαφορικές εξισώσεις-Υπολογιστές...

Εισήγηση συνεδρίου
3
από Kocak Hue.
Στοιχεία έκδοσης: 1989
Θέματα: '; ...Διαφορικές εξισώσεις-Υπολογιστές...

Βιβλίο