1
από Καβάλλας Σπύρος Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Διαχείριση Γνώσης...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου