3
από Βλάχος Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 2013
...Διαχείριση Εργου...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
4
από Hajialikhani Mohammadreza
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Διαχείριση Εργου...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συμποσίου

Εισήγηση συμποσίου
5
από Hajialikhani Mohammadreza
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Διαχείριση Εργου...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συμποσίου

Εισήγηση συμποσίου
6
από Αναγνωστόπουλος Κ. Π., Κουλίνας Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Διαχείριση Εργου...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
8
από Τσιρώνη Μαρίνα Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Διαχείριση Εργου...
Το πλήρες κείμενο
Περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
12
από Παντουβάκης Πάρις
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...Διαχείριση Εργου...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
13
από Δρυμούσης Χρήστος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Διαχείριση Εργου...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
15
από Μπούμης Θανάσης
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Διαχείριση Εργου...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου στο Διαδίκτυο

Εισήγηση συνεδρίου
17
από Σπυροπούλου Νανά, Αγραπίδης Παναγιώτης
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Διαχείριση Εργου...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου στο Διαδίκτυο

Εισήγηση συνεδρίου
18
από Κοτσώνης Αντώνης
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Διαχείριση Εργου...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Εισήγηση συνεδρίου
20
από Παντελιάς Σαράντης, Καβαλλέρια Αρίστη
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Διαχείριση Εργου...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου στο Διαδίκτυο

Εισήγηση συνεδρίου