3
Στοιχεία έκδοσης: 2014
...Διαχείριση Υδατικών Πόρων...
Το περιεχόμενο της εκδήλωσης

Εισήγηση ημερίδας
6
από Καλλία-Αντωνίου Αγγελική
Στοιχεία έκδοσης: 2014
...Διαχείριση Υδατικών Πόρων...
Το περιεχόμενο της εκδήλωσης

Εισήγηση ημερίδας
7
από Δέρκας Νικόλαος
Στοιχεία έκδοσης: 2014
...Διαχείριση Υδατικών Πόρων...
Το περιεχόμενο της εκδήλωσης

Εισήγηση ημερίδας
8
από Κολιντζαρίδου Μαρία, Μουτή Μαργαρίτα
Στοιχεία έκδοσης: 2013
...Διαχείριση Υδατικών Πόρων...

Μελέτη
9
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...Διαχείριση Υδατικών Πόρων...
Το υλικό της ημερίδας

Ημερίδα
10
από Γκούμας Κωνσταντίνος
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...Διαχείριση Υδατικών Πόρων...
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας
11
από Οικονόμου Κωνσταντίνος
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...Διαχείριση Υδατικών Πόρων...
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας
13
από Περλέρος Β.
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...Διαχείριση Υδατικών Πόρων...
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας
14
από Μπέλεσης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...Διαχείριση Υδατικών Πόρων...
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας
15
16
από Καραβοκύρης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...Διαχείριση Υδατικών Πόρων...
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας
17
από Ακράτος Χρήστος
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...Διαχείριση Υδατικών Πόρων...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
18
από Μαλάμος Μιχάλης
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...Διαχείριση Υδατικών Πόρων...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
19
από Μαργαρίτη Μαργαρίτα
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...Διαχείριση Υδατικών Πόρων...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
20
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...Διαχείριση Υδατικών Πόρων...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα