1
από Τσιτούρας Κωνσταντίνος
Στοιχεία έκδοσης: 2019
Θέματα: '; ...Διαχείριση αποβλήτων:Υγειονομική Μηχανική...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Διπλωματική Εργασία
2
από Τσιρογιάννης Αριστείδης
Στοιχεία έκδοσης: 2018
Θέματα: '; ...Διαχείριση αποβλήτων:Υγειονομική Μηχανική...

Μεταπτυχιακή Διατριβή
3
από Μπάκα Ευαγγελία
Στοιχεία έκδοσης: 2017
Θέματα: '; ...Διαχείριση αποβλήτων:Υγειονομική Μηχανική...

Διπλωματική Εργασία
4
από Σημαντιράκης Εμμανουήλ
Στοιχεία έκδοσης: 2015
Θέματα: '; ...Διαχείριση αποβλήτων:Υγειονομική Μηχανική...

Μεταπτυχιακή Διατριβή
5
από Δαϊκου Σοφία
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Θέματα: '; ...Διαχείριση αποβλήτων:Υγειονομική Μηχανική...

Διπλωματική Εργασία
6
από Μπαζδάνης Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Θέματα: '; ...Διαχείριση αποβλήτων:Υγειονομική Μηχανική...

Διπλωματική Εργασία
7
από Οικονομόπουλος Αλέξανδρος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Θέματα: '; ...Διαχείριση αποβλήτων:Υγειονομική Μηχανική...
Το πλήρες κείμενο

Βιβλίο
8
από Mulholland Kenneth L.
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Θέματα: '; ...Διαχείριση αποβλήτων:Υγειονομική Μηχανική...

Βιβλίο
9
από Στεργιάδη Στέλλα
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Θέματα: '; ...Διαχείριση αποβλήτων:Υγειονομική Μηχανική...

Διπλωματική Εργασία
10
από Dietrich Thomas, Haberle G., Haberle H., Paul Claus-Dieter, Stricker Frank-Dieter
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Θέματα: '; ...Διαχείριση αποβλήτων:Υγειονομική Μηχανική...

Βιβλίο