1
από Μπελίτσου Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Θέματα: '; ...Διαχείριση Αρχείων...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Εισήγηση ημερίδας
2
από Ντάλας Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Θέματα: '; ...Διαχείριση Αρχείων...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Εισήγηση ημερίδας
3
από Μπίμπασης Α.Η.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
Θέματα: '; ...Τεχνικές επιχειρήσεις:Διαχείριση αρχείων...

Διπλωματική Εργασία
4
από Μπάγιας Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Θέματα: '; ...Διαχείριση αρχείων...

Βιβλίο
5
από Θεοχαρίδου Κ., Γραμματικοπούλου Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Θέματα: '; ...Διαχείριση Αρχείων...
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη
6
από Megill K.A., Schantz H.F.
Στοιχεία έκδοσης: 1998
Θέματα: '; ...Διαχείριση αρχείων...

Βιβλίο
7
από Cloud P.A.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Θέματα: '; ...Τεχνικές επιχειρήσεις:Διαχείριση αρχείων...

Βιβλίο
8
από Πέτρογλου Δ., Σγουροπούλου Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Θέματα: '; ...Διαχείριση αρχείων...

Διπλωματική Εργασία
9
από Γιαννακοπούλου Βασιλεία
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Θέματα: '; ...Διαχείριση αρχείων...

Διπλωματική Εργασία