1
από Λιανού Βασιλική
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Θέματα: '; ...Διαχείριση γνώσης Υπολογιστές...

Διπλωματική Εργασία
2
από Jarke M., Lenzerini M., Βασιλείου Ι., Βασιλειάδης Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Θέματα: '; ...Διαχείριση γνώσης Υπολογιστές...

Βιβλίο
3
από Kimball Ralph, Ross Margy
Στοιχεία έκδοσης: 2002
Θέματα: '; ...Διαχείριση γνώσης Υπολογιστές...

Βιβλίο
4
από Whitehorn Mark, Whitehorn Mary
Στοιχεία έκδοσης: 2000
Θέματα: '; ...Διαχείριση γνώσης Υπολογιστές...

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1986
Θέματα: '; ...Διαχείριση γνώσης Υπολογιστές...

Βιβλίο