Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Διαχωρισμός:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική 61 Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική 40 Φυγοκεντρικός διαχωρισμός:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική 36 Πυρόλυση:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική 35 Υδροκυκλώνες:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική 35 Ρευστοποιημένες κλίνες:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική 34 Φαινόμενα μεταφοράς:Χημική μηχανική 34 περισσότερα ...
1
από Πίτσος Χρήστος
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Θέματα: '; ...Φυγοκεντρικός διαχωρισμός:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...

Διπλωματική Εργασία
2
από Seader J.D., Henley Ernest J.
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Θέματα: '; ...Διαχωρισμός:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...

Βιβλίο
3
από Τσάφου Φωτεινή
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Θέματα: '; ...Διαχωρισμός:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...

Διπλωματική Εργασία
4
από Baker Richard W.
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Θέματα: '; ...Μεμβράνες: Διαχωρισμός: Φυσικές διεργασίες: Χημική μηχανική...
Τα περιεχόμενα του βιβλίου

Βιβλίο
5
από Μαρκόπουλος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2002
Θέματα: '; ...Διαχωρισμός:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...

Βιβλίο
6
από Στόϊτσας Κ., Κικκινίδης Ε., Ζασπάλης Β.
Στοιχεία έκδοσης: 2002
Θέματα: '; ...Διαχωρισμός:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...

Εισήγηση συνεδρίου
7
Θέματα: '; ...Διαχωρισμός:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...

Εισήγηση συνεδρίου
8
από Παύλου Ο., Αυγίδου Μ., Σακελλαρόπουλος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
Θέματα: '; ...Διαχωρισμός:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...

Εισήγηση συνεδρίου
9
Θέματα: '; ...Διαχωρισμός:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...

Εισήγηση συνεδρίου
10
από Χάϊδου Κ., Καλδής Σ., Σακελλαρόπουλος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
Θέματα: '; ...Διαχωρισμός:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...

Εισήγηση συνεδρίου
11
Θέματα: '; ...Διαχωρισμός:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...

Εισήγηση συνεδρίου
12
από Νικολάκης Β., Τσαπατσής Μ., Βλάχος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
Θέματα: '; ...Διαχωρισμός:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...

Εισήγηση συνεδρίου
13
από Γιάντσιος Σ., Καράμπελας Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
Θέματα: '; ...Διαχωρισμός:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...

Εισήγηση συνεδρίου
14
από Scott K.
Στοιχεία έκδοσης: 1998
Θέματα: '; ...Διαχωρισμός:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...

Βιβλίο
15
από Seader J.D., Henley E.
Στοιχεία έκδοσης: 1998
Θέματα: '; ...Διαχωρισμός:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...

Βιβλίο
16
από Humphrey J.L., Keller G.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Θέματα: '; ...Διαχωρισμός:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...

Βιβλίο
17
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Θέματα: '; ...Διαχωρισμός:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...

Βιβλίο
18
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Θέματα: '; ...Διαχωρισμός:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...

Βιβλίο
19
από Σακκάς Χαράλαμπος
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Θέματα: '; ...Διαχωρισμός:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...

Διπλωματική Εργασία
20
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Θέματα: '; ...Διαχωρισμός:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...

Βιβλίο