1
από Κολοβός Κωνσταντίνος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...Διδακτορικές Διατριβές...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
4
από Γιαννόπουλος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1991
...Διδακτορικές Διατριβές...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
5
από Ιωαννίδης Ε., Κωστόπουλος Γιώργος, Κίτσου Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1984
...Διδακτορικές Διατριβές...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας