1
από Κοντολαίμος Παναγιώτης
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Διδυμότειχο (Νομός Εβρου)...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συμποσίου

Εισήγηση συμποσίου
3
από Γουρίδης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Θέματα: '; ...Διδυμότειχο:Νομός Εβρου...

Βιβλίο
4
...Διδυμότειχο (Νομός Εβρου)...

Διπλωματική Εργασία
5
από Αδρονόπουλος Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1977
...Διδυμότειχο (Νομός Εβρου)...

Βιβλίο