1
Αρχιτέκτονας: Κραντονέλλης Κλέων
Διεύθυνση: Πλάκα, Αφροδίτης 7
Θέματα: '; ...Διεθνής μοντερνισμός...

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Ρίζος Ιάσων
Διεύθυνση: Ψυχικό, Ν. Λύτρα 29
Θέματα: '; ...Διεθνής μοντερνισμός...

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονας: Καψαμπέλης Κωνσταντίνος
Διεύθυνση: Ψυχικό, Διαμαντίδου
Θέματα: '; ...Διεθνής μοντερνισμός...

Κτίριο
4
Αρχιτέκτονες: Ζένετος Τάκης, Μαργαρίτης Αποστολίδης
Διεύθυνση: Ψυχικό, Ζερβού 13
Θέματα: '; ...Διεθνής μοντερνισμός...

Κτίριο
5
Αρχιτέκτονας: Κοντολέων Γεώργιος
Διεύθυνση: Αθήνα, Λεωφόρος Συγγρού
Θέματα: '; ...Διεθνής μοντερνισμός...

Κτίριο