1
από Δάμτσας Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1991
Θέματα: '; ...Διεθνείς οργανισμοί:Διεθνές Δίκαιο...

Βιβλίο
2
από Τενεκίδης Γ., Τενεκίδου-Φραγκοπούλου Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1981
Θέματα: '; ...Διεθνείς οργανισμοί:Διεθνές Δίκαιο...

Βιβλίο