1
από Δούκας Μιχαήλ Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2016
Θέματα: '; ...Διοίκηση παραγωγής-Υπολογιστές...

Διδακτορική Διατριβή
2
από Ιατρουδάκης Παντελής
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Θέματα: '; ...Διοίκηση παραγωγής-Υπολογιστές...

Φυλλάδιο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2001
Θέματα: '; ...Διοίκηση παραγωγής-Υπολογιστές...

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Θέματα: '; ...Διοίκηση παραγωγής-Υπολογιστές...

Βιβλίο
5
από Kerr R.
Στοιχεία έκδοσης: 1991
Θέματα: '; ...Διοίκηση παραγωγής-Υπολογιστές...

Βιβλίο
6
από Αδαμόπουλος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1991
Θέματα: '; ...Διοίκηση παραγωγής-Υπολογιστές...

Διπλωματική Εργασία
7
από Πανταζόπουλος Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1989
Θέματα: '; ...Διοίκηση παραγωγής-Υπολογιστές...

Διπλωματική Εργασία
8
από Πανταζίεβιτς Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 1988
Θέματα: '; ...Διοίκηση παραγωγής-Υπολογιστές...

Διπλωματική Εργασία
9
Στοιχεία έκδοσης: 1980
Θέματα: '; ...Ελεγχος ποιότητας:Διοίκηση παραγωγής-Υπολογιστές...

Βιβλίο