1
Στοιχεία έκδοσης: 2017
Θέματα: '; ...Διπλωματικές εργασίες...

Βιβλίο
2
από Καβαλάρη Φρόσω
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Θέματα: '; ...Διπλωματικές Εργασίες...
Το πλήρες κείμενο

3
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Θέματα: '; ...Διπλωματικές...

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Θέματα: '; ...Διπλωματικές...

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Θέματα: '; ...Διπλωματικές...

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Θέματα: '; ...Διπλωματικές Εργασίες...
Το πλήρες κείμενο

7
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Θέματα: '; ...Διπλωματικές Εργασίες...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

8
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Θέματα: '; ...Διπλωματικές Εργασίες...

Ημερίδα
9
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Θέματα: '; ...Διπλωματικές εργασίες...

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 2002
Θέματα: '; ...Διπλωματικές εργασίες...

Βιβλίο
11
Στοιχεία έκδοσης: 2000
Θέματα: '; ...Διπλωματικές Εργασίες...

Ημερίδα
12
Στοιχεία έκδοσης: 2000
Θέματα: '; ...Διπλωματικές...

Βιβλίο
13
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Θέματα: '; ...Διπλωματικές...

Βιβλίο
14
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Θέματα: '; ...Διπλωματικές Εργασίες...

Ημερίδα
16
από Φραντζεσκάκης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Θέματα: '; ...Διπλωματικές Εργασίες...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
19
από Φραντζεσκάκης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Θέματα: '; ...Διπλωματικές Εργασίες...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού