11
από Περδικάρης Φίλιππος Κ., Κάνος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...Δοκίμια Σκυροδέματος...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
13
από Τσώνος Αλέξανδρος-Δημήτριος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Δοκίμια Σκυροδέματος...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
14
από Βουδικλάρης Θεόδωρος
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Δοκίμια Σκυροδέματος...

Εισήγηση ημερίδας
19
από Αλευράς Β., Τέγος Ι., Τρύφωνας Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1981
...Δοκίμια Σκυροδέματος...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου