3
από Τάσιος Θεοδόσιος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...Δομικά Στοιχεία...
Η περίληψη της εισήγησης
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
14
από Θερμού Γεωργία Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2016
...Δομικά Στοιχεία...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας