2
Στοιχεία έκδοσης: 2017
...Πολεοδομικός σχεδιασμός στη Δυτική Ελλάδα, τροποποιήσεις σχεδίων πόλης, άρσεις απαλλοτρίωσης...

Ημερίδα
3
από Σπυράκη Ελένη, Ζυγούρη Βασιλική
Στοιχεία έκδοσης: 2017
...Πολεοδομικός σχεδιασμός στη Δυτική Ελλάδα, τροποποιήσεις σχεδίων πόλης, άρσεις απαλλοτρίωσης...

Εισήγηση ημερίδας
6
από Φωκιανού Τερέζα
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...Δυτική Ελλάδα...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
9
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Δυτική Ελλάδα...
Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο

10
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Δυτική Ελλάδα...

Ημερίδα
11
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Δυτική Ελλάδα...

Βιβλίο
15
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Δυτική Ελλάδα...

Ημερίδα
16
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Δυτική Ελλάδα...

Βιβλίο
18
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Δυτική Ελλάδα...

Φυλλάδιο
20
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Δυτική Ελλάδα...
Το πλήρες κείμενο