1
από Ανδρονάς Κ., Σεϊμένης Ν., Χαμηλάκης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Δύσκαμπτα Οδοστρώματα...
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη
2
από Νικολαϊδης Αθανάσιος Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...Δύσκαμπτα Οδοστρώματα...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
3
από Κόλιας Σ., Κατσάκου Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...Δύσκαμπτα Οδοστρώματα...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
5
από Κόλιας Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...Δύσκαμπτα Οδοστρώματα...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου