1
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...ΕΔΕΜ...

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...ΕΔΕΜ...

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...Ένωση Διπλωματούχων Ελληνίδων Μηχανικών (ΕΔΕΜ)...

Φυλλάδιο
5
...Ένωση Διπλωματούχων Ελληνίδων Μηχανικών (ΕΔΕΜ)...

Βιβλίο
6
...Ένωση Διπλωματούχων Ελληνίδων Μηχανικών (ΕΔΕΜ)...

Επιστημονικό περιοδικό